Hopp til innhold

Suicide by cop

Vi har fått tilsendt artikkelen «Suicide by cop i Danmark» fra Videnscenteret i Rigspolitiet i Danmark.

«Artiklen fra Videnscentret i Rigspolitiet belyser en undersøgelse af fænomenet Suicide by Cop i Danmark. Fænomenet har haft bevågenhed i USA og i enkelte andre lande, og undersøgelsen havde til formål at kortlægge omfanget og analysere aktuelle episoder i Danmark med henblik på at vurdere, om det kunne give anledning til en optimering af politiuddannelsen og polititaktiske indsatskoncepter.

Artiklen beskriver det fænomen, hvor en person ved én eller flere handlinger, der helt eller delvist er motiveret af ønsket om at dø, har til formål at få politiet til at skyde sig. Artiklen behandler en gennemgang af flere sager i Danmark og konkluderer, at fænomenet findes, men dog forekommer i noget mindre grad end i andre lande, hvor det er undersøgt. Dansk politi er med de taktiske metoder og teknikker, der anvendes i dag, rustet til at håndtere Suicide by Cop episoder, men som det også fremføres i artiklen, så vil den viden om fænomenet, som undersøgelsen har skabt, særligt blive adresseret politiets grunduddannelse og indgå i den løbende efteruddannelse af politifolk.»

Suicide by cop (PDF)

Publisert: - Sist oppdatert: |