Hopp til innhold

Mars

Rapport om eks-pirater i Somalia

Ingvild Magnæs Gjelsvik og Tore Bjørgo har gitt ut rapporten «Ex-pirates in Somalia: Disengagement processes and reintegration programming».

Ny artikkel av Kari Rønneberg

Førsteamanuensis Kari Rønneberg har publisert en artikkel i tidsskriftet Open Journal of Modern Linguistics.

Artikkel av Kjersti Hove

Kjersti Hove har publisert artikkelen «Kompetansebehov hos nytilsatt politi» i siste utgave av tidsskriftet Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Politirapport i ny utgave

Politioverbetjent Ole Thomas Bjerknes fra PHS har sammen med Eldrid Williksen fra Kripos gitt ut en ny utgave av boka «Politirapport».

Bokkapittel av Heidi Mork Lomell

Lomell har bidratt med et kapittel i boka «Justice and Security in the 21st Century: Risks, rights and the rule of law» (2012).