Hopp til innhold

Tallenes tale - biblioteket 2011

Noen hovedlinjer fra statistikken for biblioteket for året 2011. Et spennende år med fokus på bacheloroppgave for B3, arbeidskrav med selvvalgt pensum for B1, økt videreutdanning hos ansatte og mange kurs på EVU har gitt oss hektiske og morsomme arbeidsdager.

Utlån - bøker

Antall aktive, personlige lånere i biblioteket øker. God økning på antall aktive lånere på bachelornivå, med 81 % flere i 2011 enn 2010. Antall utlån til bachelorstudenter er økt med 68,9 %.

PHS’ egne ansatte har med 155 aktive lånere lånt 3766 bøker, med et snitt på 24,2 bøker per ansatt. Dette er en oppgang på 25 % siden 2010.

Økningen for begge gruppene tilsier at vi når ut til både ansatte og studenter i større og større grad med undervisning og markedsføring.

Lånevinnerne er fremdeles masterstudentene, som til tross for fire færre aktive lånere, låner 25,3 bok hver, en oppgang på 13 % siden 2010.

Utlån - DVD

Tidlig i 2011 ble DVD-samlingen satt ut i biblioteket og har i løpet av 2011 blitt oppgradert med 46 titler. Utlånet på DVD-er har økt fra 15 til 278 utlån, en økning på 1853 % (!).

Bruk av BIBSYS og fulltekstdatabaser

Antall søk i BIBSYS Ask fra våre IP-adresser har også gått opp, med 40 %  til 41 509 søk. Undervisning for studentene i informasjonskompetanse har gitt gode resultat. Søking i fulltekstdatabasene  har økt med 42 %. Antall søk i Lovdata Online (student-innlogging) har hatt en oppgang på 64 %.  

Husk at du kan følge oss på Facebook og Twitter!
 

 

Publisert: - Sist oppdatert: |