Hopp til innhold

Politirapport i ny utgave

Politioverbetjent Ole Thomas Bjerknes fra PHS har sammen med Eldrid Williksen fra Kripos gitt ut en ny utgave av boka «Politirapport».

Boken er den tredje i rekken og er nå omfattende revidert i forhold til nye regler rundt fornærmede og mistenkte, ny versjon av BL og ny kunnskap særlig om avhør og bruk av lyd- og bildeopptak. Det er gått syv år siden forrige utgave ble utgitt. Boken er pensum for bachelorstudenter og vil også være nyttig som grunnlag for mange av etter- og videreutdanningens etterforskingsrettede studier.

Ønsket er at boka fortsatt skal være en gjenganger i bokhyllene ute i politidistriktene. Det er mange ting man skal huske på når politioppgaver skal utføres og dokumenteres, da vil et oppdatert oppslagsverk være godt å ha. Boken har fått en ny struktur og er nå omforent med boken ”Etterforskingsmetoder” (Bjerknes, O. T. & Hoff Johansen, A. K. (2010). Etterforskingsmetoder: En innføring. Bergen: Fagbokforlaget.)

Riksadvokatembetet har gjennom retningslinjer om lyd- bildeopptak (2009) vært en drivkraft for å sette rapportskrivingen mer på dagsorden. Rapportene er i stor grad avgjørende som grunnlag for beslutningstaking, for troverdighetsvurderinger og for avgjørelsen av påtalespørsmålet. Derfor bør boken interessere flere enn bare etterforskere og operativt personell. Et håp er at boken skal bidra til tverrfaglig fokus til de krav/forventninger som stilles i dokumentasjonen av etterforskingsskritt og som da spiller sentralt inn i fht. rettssikkerheten

Boka kan lånes i biblioteket.

Publisert: - Sist oppdatert: |