Hopp til innhold

November

Ny fagartikkel i Politiforum om familievold

I siste nummer av Politiforum (nr. 10, 2012) har politioverbetjent Charlotte Ryen Berg og høyskolelektor Oddbjørg Edvardsen ved PHS publisert artikkelen «Familievold - politiet må snakke med barna».

Ragnhild Bjørnebekk med nytt bokkapittel

Bjørnebekk har publisert et bokkapittel i en ny antologi. Kapittelet heter «Youngsters, antisociality, and violence: the case of Norway» og finnes i boka «Child and Adolescent Mental Health», som er redigert av Usha S. Nayar.

Ny artikkel av Tore Bjørgo i PIA

Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik (NUPI) har skrevet en artikkel om eks-pirater i Somalia som er publisert i siste nummer av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.

Ny bok om vold i hjemmet

Caroline Øverlien, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), har gitt ut boka «Vold i hjemmet: barns strategier».