Hopp til innhold

Oktober

Artikkel av Fekjær i PIA

Førsteamanuensis Silje Fekjær publiserte tidligere i år en artikkel i tidsskriftet International Journal of Police Science & Management. Artikkelen er skrevet i samarbeid med Sigtona Halrynjo og har tittelen «Promotion aspirations among male and female...

Barnehusevalueringen 2012

Politihøgskolen og NOVA har evaluert barnehusene i Norge på oppdrag fra Politidirektoratet. Evalueringen består av to rapporter. Delrapport 1 er utarbeidet av Politihøgskolen og NOVA, mens Delrapport 2 er utarbeidet av NOVA.

Rapport av Ragnhild Holm i PIA

Rapporten ««Hvor ble det av kvinnene?»: En evaluering av satsing på kvinnelige ledere ved deltakelse på LOU 1.»