Hopp til innhold

Ny artikkel av Tore Bjørgo

Artikkelen er en utvidet versjon av hans vitneforklaring i 22/7-rettssaken.

Tore Bjørgo ble innkalt som ekspertvitne i rettssaken etter 22. juli 2011 for å belyse ideologiske og terroristiske perspektiver i saken. Nå er han ute med en artikkel som tar for seg vitneforklaringen.

Biblioteket har ikke dette tidsskriftet, men vi kan være behjelpelig med å bestille inn kopi av artikkelen til de som ønsker, ta kontakt med .

Referanse:

Bjørgo, T. (2012). Højreekstreme voldsideologier og terroristisk rationalitet: Hvordan kan man forstå Behring Breiviks udsagn og handlinger? Social Kritik , (131), 4-25.

Publisert: - Sist oppdatert: |