Hopp til innhold

September

Ny artikkel av Silje Fekjær

Førsteamanuensis Silje Fekjær har publisert artikkelen «Samme utdanning - ulik jobb? : spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter» i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab.

Ny bok av Tor-Geir Myhrer

Professor Tor-Geir Myhrer har gitt ut boka «Bastet og bundet: Rettslige rammer for bruk av håndjern».

Ny artikkel av Bjørkelo og Macko

Førsteamanuensis Brita Bjørkelo (PHS) har i samarbeid med Maciej Macko publisert artikkelen «The stigma of reporting wrongdoing at work: When doing right is perceived as wrong» i tidsskriftet Polish Psychological Bulletin.

Bokanmeldelse av Morten Holmboe

Morten Holmboe har gitt en bokanmeldelse av boka «Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen». Boken er skrevet av Ørnulf Øyen.