Hopp til innhold

September

Ny artikkel av Silje Fekjær

Førsteamanuensis Silje Fekjær har publisert artikkelen «Samme utdanning - ulik jobb? : spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter» i Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab.

Ny bok av Tor-Geir Myhrer

Professor Tor-Geir Myhrer har gitt ut boka «Bastet og bundet: Rettslige rammer for bruk av håndjern».

Ny artikkel av Bjørkelo og Macko

Førsteamanuensis Brita Bjørkelo (PHS) har i samarbeid med Maciej Macko publisert artikkelen «The stigma of reporting wrongdoing at work: When doing right is perceived as wrong» i tidsskriftet Polish Psychological Bulletin.

Lørdagsåpent

Biblioteket vil nå være åpent på lørdager fra klokka 11 til klokka 15, gjelder fra førstkommende lørdag. Velkommen!

Bokanmeldelse av Morten Holmboe

Morten Holmboe har gitt en bokanmeldelse av boka «Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen». Boken er skrevet av Ørnulf Øyen.