Hopp til innhold

Dataavlesing som etterforskingsmetode

Inger Marie Sunde har publisert en artikkel i tidsskriftet «Retfærd».

Sammendrag:

I NOU 2009 (Kap. 23) drøfter Metodekontrollutvalget innføring av dataavlesing (skjult overvåking av aktiviteten på en datamaskin) som ny metode for politiet. Forslaget går ut på at dette ikke skal anses som en selvstendig metode, men skal kunne utføres ved å foreta datainnbrudd i forbindelse med at politiet utfører hemmelig dataransaking og kommunikasjonsavlytting. Danmark innførte dette i 2002 som en selvstendig metode, mens Sverige ikke har åpnet for bruk av metoden.

Dataavlesing kan utføres på forskjellig vis, både ved bruk av fysisk utstyr og hemmelig programvare (såkalt «bakdør», «trojaner» eller «sniffer»). Særlig programvarevarianten byr på noen rettssikkerhetsmessige betenkeligheter som Metodekontrollutvalget ikke har tatt fatt i. I artikkelen «Dataavlesing» har forfatteren analysert metoden og noen rettssikkerhetsmessige spørsmål som synes å være spesielle for den.

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:
Sunde, I. M. (2012). Dataavlesing som etterforskningsmetode.
Retfærd, 35(1), 3-35.

Publisert: - Sist oppdatert: |