Hopp til innhold

Rekordutlån på biblioteket

Studenter i biblioteket
STOR ØKNING: Fra 2009 er det nesten dobling i antall utlån ved biblioteket.
Utlånet av bøker på biblioteket ved Politihøgskolen er nesten doblet siden 2009. Veksten i 2012 var på hele 44 prosent. Det er bachelorstudentene som bidrar mest til økningen.

- I det daglige merker vi den økte bruken godt. Det er fine og hektiske dager med biblioteket fullt av studenter, sier spesialbibliotekar Camilla Pellegrini Meling. Hun forteller at det strømmer på med store og små spørsmål - alt fra litteraturanbefalinger, hjelp til å søke i databaser og hjelp til å finne bøker i hyllene.

Statistikken viser at det er litt færre personer som låner bøker, men at de som låner til gjengjeld låner mye mer enn de gjorde tidligere.

- Fra 2009 ser vi at det nesten er en dobling i antall utlån. Det er bachelorstudentene som virkelig har dratt fra, med økning fra 2710 bøker i 2009, til 8298 Bibsys-registrerte lån i 2012. Bare fra 2011 til 2012 hadde denne gruppen en økning i antall lån på 98 prosent. Mye av denne økningen skyldes studentene som trenger litteratur til bacheloroppgaven. Utlån til masterstudenter har gått ned med ca. 40 prosent i 2012. Dette kan skyldes at de tidligere kullene er i avsluttende faser, mens det nye kullet ikke har kommet i gang med oppgaveskrivingen, sier Pellegrini Meling.

Økt kjennskap og bruk av sosiale-medier
- Vi merker en stor økning i henvendelser fra blant annet studentene ved avdeling Stavern og fra studentene på etter- og videreutdanningen. Etter hvert som flere og flere i etaten får kjennskap til biblioteket, øker henvendelsene fra hele landet. Økningen gjelder også på bruken av de digitale samlingene. Politihøgskolens institusjonelle arkiv, PIA, hadde i fjor 13 493 besøk, som er en nesten hundre prosents økning fra året før, forteller Pellegrini Meling.

Bibliotekets innsats på sosiale medier kan også ha en innvirkning. Biblioteket har nå nesten 1400 følgere og likere fordelt på Facebook og Twitter. Her deler biblioteket for det meste av elektroniske ressurser. «Nyhetshylla»-albumene, som du finner på Facebook, er populære og gir et godt innblikk i hvordan samlingen vokser.

Publisert: - Sist oppdatert: |