Hopp til innhold

PIA 2013 - Topp 10

Bruken av PIA har doblet seg siden i fjor, og det er spesielt bacheloroppgavene som er mye lest. Se hvilke dokumenter som er lest flest ganger i 2013.

PIA er Politihøgskolens digitale arkiv for faglige og vitenskapelige arbeider i fulltekst. Arkivet inneholder over 270 dokumenter, og er stadig i vekst. I PIA finner du bachelor- og masteroppgaver, doktoravhandlinger, vitenskapelige artikler, bokanmeldelser og forskingsrapporter, skrevet av studenter og ansatte ved Politihøgskolen.

I 2013 har PIA hatt nærmere 25 000 besøk! Til sammenligning hadde vi 13 000 i 2012 og 4000 i 2011.

De ti mest populære dokumentene 2013:

1. Politihøgskolen (2013). Evalueringsrapport: Øvelse Tyr 2012. Oslo: Politihøgskolen.

2. Jakobsen, A. (2012). Politiets forebyggende arbeid mot narkotika: En teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

3. Berntsen, Ø. & Aasbø, L. (2012) Arbeidet mot utelivsvold : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

4. Abraham, S. (2012). Opptak til Politihøgskolen: Utvikling av ny seleksjonsmetode (Spesialistoppgave i organisasjonspsykologi, Norsk psykologforening).

5. Aarsborg, J. (2012). Bekymringssamtalen som verktøy for å forebygge narkotikamisbruk blant ungdom : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

6. Christensen, D. (2012) Politiets forebyggende arbeid mot utelivsvold : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

7. Andresen, A. H. (2012) Politiets trening på bruk av fysisk makt: en evaluering i lys av utvalgte arbeidskrav (Masteroppgave, Politihøgskolen)

8. Skisland, K. U. (2012) På hvilken måte kan politiet bidra til å endre ungdommens holdning til rus? (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

9. Bie-Larsen, H. & Bergan, H. (2012) Politipatruljens forebyggende arbeid med vold i nære relasjoner : en teoretisk oppgave (Bacheloroppgave, Politihøgskolen).

10. Gundhus, H. O., Larsson, P. & Myhrer, T.-G. (Red.). (2007). Polisiær virksomhet : hva er det - hvem gjør det? : Forskningskonferansen 2007. (PHS Forskning; 2007:7). Oslo: Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |