Hopp til innhold

Februar

Les artikkel av Holmboe og Eek-Nielsen i PIA

Morten Holmboe og Nora Eek-Nielsen (PHS) sin artikkel «Rettens og namsmannens adgang til å anvende foreldelsesreglene når debitor er passiv», stod på trykk i Lov og rett (nr. 2, 2013), og ligger nå i PIA.