Hopp til innhold

Opptak til Politihøgskolen: utvikling av ny seleksjonsmetode

Våren 2012 besluttet Politihøgskolen å endre praksisen rundt seleksjon av søkere. Sarah Abraham, PHS, redegjør for disse endringene i en spesialistoppgave i organisasjonspsykologi, som nå kan leses i fulltekst i PIA.

Sammendrag

Politihøgskolen (PHS)er den eneste utdanningsinstitusjon i Norge som kan utdanne fremtidige polititjenestepersoner, noe som medfører et stort samfunnsansvar rundt både utdanningen og seleksjon av godt kvalifiserte kandidater til bachelorutdanningen. Politihøgskolens seleksjon av søkere har de siste 30 årene blant annet basert seg på intervjuer hos opptaksnemnder som vurderer søkerens «personlig egnethet» til tjeneste i politiyrket. Våren 2012 besluttet imidlertid PHS å endre denne praksisen, og fokus i denne oppgaven er å beskrive valg og utvikling av ny seleksjonsmetode som benytter ulike psykologiske verktøy. Fra en vurdering som baserte seg på et 20 minutters ustrukturert intervju, bruker PHS nå Assessment Center, der hver søker blir vurdert i nesten to timer ved hjelp av tre ulike metoder. Kompetanse- og jobbanalysen som ga prosjektet et felles begrepsapparat og definerer Politihøgskolens syn på «personlig egnethet» gir opptaksnemndene felles grunnlag for vurdering, noe man forventer vil sikre økt likhet og minske faren for diskriminering på bakgrunn av subjektivitet i vurderingen av søkere.

Les den i fulltekst i PIA:

Abraham, S. (2012). Opptak til Politihøgskolen: Utvikling av ny seleksjonsmetode. (Spesialistoppgave i organisasjonspsykologi, Norsk psykologforening.)

Publisert: - Sist oppdatert: |