Hopp til innhold

Januar

Fredriksen med ny artikkel i PIA

Høgskolelektor ved PHS, Steinar Fredriksen, har publisert artikkelen «Om straffeloven § 333 og politiets hjemmel for å kreve opplysninger om personalia». Den står på trykk i tidsskriftet Lov og Rett (nr.1/2013), og er nå tilgjengelig i fulltekst i PIA.

Nye artikler av Larsson og Sørli i PIA

Paul Larsson, PHS, har skrevet innledningsartikkelen til siste nummer av «Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab» i 2012. Larsson har i samarbeid med Vanja Lundgren Sørli, PHS, også bidratt med en artikkel i samme nummer.

Ny antologi av Knutsson i PIA

Johannes Knutsson har i samarbeid med Tamara D. Madensen redigert antologien «Å forebygge vold i folkemasser», som først ble utgitt på engelsk av forlaget Lynne Rienner Publishers i 2011, og nå er oversatt til norsk og utgitt i serien PHS Forskning.

Ny artikkel av Holmboe i PIA

Forsker ved PHS, Morten Holmboe, har i samarbeid med lagdommer Hans-Petter Jahre publisert artikkelen «Alderen som objektivt straffbarhetsvilkår: dit og tilbake igjen?», i tidsskriftet Lov og rett.
Utklipp av rapporten.

Tillit til politiet etter 22. juli: Ny rapport i PIA

Marit Egge, Jon Strype og Gunnar Thomassen, alle fra PHS, har publisert PHS forskningsrapporten: «Tillit til politiet etter 22. juli.» Med denne publikasjonen feirer vi også at vi nå har 200 dokumenter i PIA.

Ny rapport av Kjersti Hove i PIA

Høgskolelektor ved PHS, Kjersti Hove, har publisert rapporten: «Politiutdanning i Norge: Fra konstabelkurs til bachelorutdanning», som kan leses i PIA.