Hopp til innhold

Ny antologi av Knutsson i PIA

Johannes Knutsson har i samarbeid med Tamara D. Madensen redigert antologien «Å forebygge vold i folkemasser», som først ble utgitt på engelsk av forlaget Lynne Rienner Publishers i 2011, og nå er oversatt til norsk og utgitt i serien PHS Forskning.

Sammendrag

Politiet har som en viktig oppgave å garantere både ytringsfriheten og forsamlingsretten. Politiet skal også sikre at disse frihetene kan utøves på en trygg og sikker måte og forhindre at vold oppstår i folkemasser. I boken har internasjonalt fremragende forskere behandlet temaet om vold i folkemasser og hvordan politiet kan forebygge at vold oppstår. Forfatterne behandler en rekke temaer. Et viktig spørsmål er hvordan tidlige teorier om opptøyer preget politiets måte å håndtere folkemasser på, og som har økt konfliktene mellom politi og publikum. Andre spørsmål er hvilke prosesser som kan redusere konflikter og forebygge at voldssituasjoner oppstår. Boken formidler viktig kunnskaper både til praktikere og forskere, og særlig til de polititjenestepersonene som arbeider med slike oppgaver.

Les rapporten i fulltekst i PIA

Knutsson, J. & Madensen, T.D. (Red.) (2012). Å forebygge vold i folkemasser. (PHS Forskning 2012: 7). Oslo Politihøgskolen.

Les mer om Johannes Knutsson på hans faglige profil.

Publisert: - Sist oppdatert: |