Hopp til innhold

Ny artikkel av Holmboe i PIA

Forsker ved PHS, Morten Holmboe, har i samarbeid med lagdommer Hans-Petter Jahre publisert artikkelen «Alderen som objektivt straffbarhetsvilkår: dit og tilbake igjen?», i tidsskriftet Lov og rett.

Sammendrag:

I Norge har vi i mange år hatt en regel om at den som har seksuell omgang med et barn under 14 år, ikke kan påberope seg at han var uvitende om barnets alder. I en avgjørelse i 2005 kom Høyesterett til at det måtte innfortolkes et uaktsomhetskrav for at regelen skulle passere i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). En gjerningsmann skulle altså gå fri dersom ingen uaktsomhet kunne tilregnes ham.

I 2011 kom imidlertid Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) til at en tilsvarende engelsk regel ikke var i strid med EMK. I artikkelen argumenterer forfatterne for at denne avgjørelsen fra EMD gjør at den norske straffeloven igjen må tolkes etter sin ordlyd, slik at Stortingets ønske om å verne barn best mulig mot seksuelle overgrep blir avgjørende.

Les artikkelen i PIA:

Jahre, H.-P. & Holmboe, M. (2012). Alderen som objektivt straffbarhetsvilkår: Dit og tilbake igjen? Lov og rett, 51(10), 579-597.

Les mer om Morten Holmboe på hans faglige profil.

Publisert: - Sist oppdatert: |