Hopp til innhold

Nye artikler av Larsson og Sørli i PIA

Paul Larsson, PHS, har skrevet innledningsartikkelen til siste nummer av «Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab» i 2012. Larsson har i samarbeid med Vanja Lundgren Sørli, PHS, også bidratt med en artikkel i samme nummer.

Temaet i dette nummeret av tidsskriftet er regulering, og Larssons innledningsartikkel er en oversiktsartikkel. Den kan leses i fulltekst PIA: Larsson, P. (2012). Regulering: en innledning. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 99(3), 287-292. 

Drosjenæringen i Norge
Larssons og Sørlis artikkel i samme nummer: «Drosjenæringen under lupen: Kontrollpluralisme i praksis?» handler om utfordringer knyttet til regulering av drosjenæringen i Norge siste 30 år.

Sammendrag av artikkelen:

The article deals with attempts to regulate the Norwegian taxi industry. Over the past thirty years there has been periodic focus on different forms of tax-related crime during which counter measures in the form of regulation have been heavy in the taxi industry. Despite this the biggest complex of tax-related crimes and other forms of fraud ever detected in Norway was recently uncovered in the industry. This article asks and tries to explain why it is so difficult to regulate the taxi industry.

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:

Larsson, P. & Sørli, V.L. (2012). Drosjenæring under lupen: kontrollpluralisme i praksis? Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 99(3), 355-374.

Les mer om Paul Larsson på hans faglige profil.

Publisert: - Sist oppdatert: |