Hopp til innhold

Ny rapport av Kjersti Hove i PIA

Høgskolelektor ved PHS, Kjersti Hove, har publisert rapporten: «Politiutdanning i Norge: Fra konstabelkurs til bachelorutdanning», som kan leses i PIA.

Sammendrag:

I rapporten belyses polititjenestemennenes utdanningshistorie. Rapporten legger vekt på å beskrive den formelle utdanningen i lys av utviklingen i samfunnet og politirollen generelt samt høgere utdanning generelt. I arbeidet har følgende spørsmål stått sentralt: (1) Hvordan har polititjenestemennenes formelle kunnskapsgrunnlag utviklet seg fra opprettelsen av det moderne politi i 1859 frem til i dag? Hva har vært utdanningens innhold? (2) Hva har vært drivkreftene for de endringene som er foretatt, og hvem har vært aktører i prosessen?

Rapporten kan leses i fulltekst i PIA:

Hove, K. (2012). Politiutdanning i Norge: Fra konstabelkurs til bachelorutdanning. Oslo: Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |