Hopp til innhold

Juni

Fagartikkel i PIA: Øvelse gjør mester

Fagartikkelen «Øvelse gjør mester», skrevet av Bjørkelo, Rosø og Jonassen ved Politihøgskolen, som stod på trykk i Politiforum nr. 5 (2013), kan nå leses i PIA.

Nytt bokkapittel av Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde har publisert kapittelet «Enforcing legal protection against online violation of privacy» i boken «Internationalisation of Law in the Digital Information Society: Nordic Yearbook of Law and Informatics 2010–2012».

Ny bok: Strategies for preventing terrorism

Professor Tore Bjørgo har utgitt en ny bok om strategier for å forebygge terrorisme. Kjernen i studien er en helhetlig og generell modell for forebygging av kriminalitet.

Ny artikkel av Helene I. Gundhus

Helene I. Gundhus, PHS, har publisert en artikkel i nyeste nummer av tidsskriftet Policing: A journal of policy and practice.

Nytt bokkapittel av Gundhus og Egge

Helene I. Gundhus og Marit Egge, begge fra PHS, har skrevet et kapittel i boka «Krimmigrasjon?: Den nye kontrollen av de fremmede», utgitt på Universitetsforlaget.