Hopp til innhold

Fagartikkel i PIA: Øvelse gjør mester

Fagartikkelen «Øvelse gjør mester», skrevet av Bjørkelo, Rosø og Jonassen ved Politihøgskolen, som stod på trykk i Politiforum nr. 5 (2013), kan nå leses i PIA.

Sammendrag

Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse. Til tross for omfattende rammer, for-, underveis- og etterarbeid, tyder den siste evalueringen på at det fortsatt er et stykke vei å gå før vi har omsatt tidligere erfaringer til læring (Rosø, 2013). Dette underbygges også av tidligere evalueringer. Denne artikkelen vil se på noen forslag til veier å gå for å oppnå nettopp dette.

Les artikkelen i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |