Hopp til innhold

Nytt bokkapittel av Gundhus og Egge

Helene I. Gundhus og Marit Egge, begge fra PHS, har skrevet et kapittel i boka «Krimmigrasjon?: Den nye kontrollen av de fremmede», utgitt på Universitetsforlaget.

Boka omhandler hvordan to tidligere atskilte statlige kontrollsfærer - utlendingskontrollen og kriminalitetskontrollen – nå påvirker hverandre og legger premisser for hverandre. I boka viser forfatterne hvordan kriminalitet, straff, migrasjon og statsborgerskap har blitt størrelser som hører naturlig sammen i en verden som i stadig større grad preges av globalisering, og der «utlendingen», «asylsøkeren» og «tredjelandsborgeren» er blitt sentrale forvaltnings- og kontrollobjekter både for den norske staten og for EU som helhet. På bakgrunn av forfatternes ulike fagtilhørigheter, drøfter man i boka temaet fra både juridiske og samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler.

Grenser for forebygging?

KrimmigrasjonI sitt kapittel «Grenser for forebygging?: "De unge fremmede" og kriminalitetsforebyggende politiarbeid», drøfter Gundhus og Egge hvordan endring i befolkningsmønstre påvirker politiets arbeid – spesielt i forhold til kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge uten norsk statsborgerskap som enten har midlertidig opphold eller er uten oppholdstillatelse.

Med utgangspunkt i kriminalitetsforebyggende samarbeidsmodeller, undersøker de hvilke praksiser politiet tar i bruk for å oppfylle gjeldende kriminalpolitiske målsettinger på området.

Boka kan lånes i biblioteket.

Les mer om Marit Egge og Helene I. Gundhus på deres faglige profiler.

Publisert: - Sist oppdatert: |