Hopp til innhold

Bjørgos vitneforklaring i 22/7-rettsaken

Tore Bjørgo ble innkalt som ekspertvitne i 22/7-rettssaken for å belyse ideologiske og terroristiske perspektiver. Bjørgo publiserte i oktober 2012 en artikkel hvor han redegjør for vitneforklaringen. Artikkelen kan nå leses i fulltekst i PIA.

Tittelen på artikkelen er «Højreekstreme voldsideologier og terroristisk rationalitet: hvordan kan man forstå Behring Breiviks udsagn og handlinger?» og den stod på trykk i det danske tidsskriftet Social Kritik (2012, nr. 131).

Sammendrag av artikkelen:

Hovedspørgsmålet under retssagen efter terrorangrebene i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011 var ikke, om Anders Behring Breivik var skyldig i at have udført bombeaktionen og massakren, som kostede 77 mennesker livet, men hvorvidt han kan holdes juridisk ansvarlig for sine handlinger. Handlede han under indflydelse af psykose og paranoid skizofreni og var derfor utilregnelig, som de to første psykiatriske sagkyndige konkluderede? Eller handlede han primært ud fra en højreekstrem og terroristisk ideologi og var dermed tilregnelig, sådan som de to næste retspsykiatere mente? Professor Tore Bjørgo blev indkaldt som ekspertvidne for at belyse det ideologiske og terroristiske perspektiv. Denne artikel er en udvidet version af hans vidneforklaring i retten.

Les artikkelen i fulltekst i PIA:

Bjørgo, T. (2012). Højreekstreme voldsideologier og terroristisk rationalitet: hvordan kan man forstå Behring Breiviks udsagn og handlinger? Social Kritik, 24(131), 4-25.

Publisert: - Sist oppdatert: |