Hopp til innhold

Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid

Brita Bjørkelo, PHS, og tre andre forfattere har skrevet artikkelen «Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid: En av veiene til bevisstgjøring i lærerutdanningen» (Norsk pedagogisk tidsskrift, 2013:1). Artikkelen ligger nå i PIA.

Sammendrag

I alle yrker som har med mennesker å gjøre spiller emosjoner en viktig rolle. Til tross for at den emosjonelle siden av ulike yrker kan ha hatt fokus i forskning, har temaet tilsynelatende vært betraktet som lite sentralt i profesjonsutdanninger, som eksempelvis lærerutdanningen. Artikkelen beskriver mulige begrep og perspektiv på hvordan emosjoner kan forstås og diskuterer ulike sider ved emosjonalitet og emosjonsarbeid. Videre beskrives hvordan bevissthet rundt emosjoners rolle kan være en mulig vei til å videreutvikle ansvarlig og profesjonell atferd.

Artikkelen kan leses i fulltekst i PIA:

Bjørkelo, B., Sunde E., Fjeld, G. & Lønningen, K. (2013). Emosjonenes rolle i profesjonelt lærerarbeid: En av veiene til bevisstgjøring i lærerutdanningen. Norsk pedagogisk tidsskrift, (1), 28-38. 

Publisert: - Sist oppdatert: |