Hopp til innhold

September

Bokomtale: Krimmigrasjon

Boka «Krimmigrasjon: Den nye kontrollen av de fremmede» ble lansert i august, og Morten Holmboe ved PHS har anmeldt den. Du kan lese bokomtalen i PIA og låne boka i biblioteket.

Ny master fra PHS: Kunnskapsstyrt politi

Roy-Arne Benan og Bjørnar Ludvigsen Kjenn har bestått master i politivitenskap ved PHS. Oppgaven «Kunnskapsstyrt politi : strategiske analyser i praksis» kan nå leses i PIA.

Forebygging av nettekstremisme

Ny forskningsrapport fra PHS: «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett». Førsteamanuensis ved PHS, Inger Marie Sunde, er hovedforfatter og redaktør.

Ny artikkel av Inger Marie Sunde

Førsteamanuensis ved PHS, Inger Marie Sunde, har publisert artikkelen «Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis» i festskriftet til Ståle Eskeland: «Rettssikker radikaler».

Masteroppgave fra PHS om kunnskapstyrt politiarbeid

Vi gratulerer Lill Heidi Tinholt med master i politivitenskap. Oppgaven heter «Kunnskapsstyrt politiarbeid: I hvilken grad benyttes kunnskapsgrunnlaget i strategisk analyse som styringsverktøy?» og kan leses i fulltekst i PIA.

Ny artikkel av Geir Aas

Førsteamanuensis ved PHS, Geir Aas, har publisert artikkelen: «Politi- og påtalemyndighetens praktisering av familievoldsbestemmelsen (jf. straffelovens § 219)» i Tidsskrift for strafferett.