Hopp til innhold

Nytt i PIA: Doktoravhandling av Mariann Leirvik

Mariann Stærkebye Leirvik fra PHS disputerte torsdag 3. april ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: «Mer enn klasse: Betydningen av «etnisk kapital» og «subkulturell kapital» for utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere».

Sammendrag:

Temaet for avhandlingen er utdanningsatferd (skoleprestasjoner og utdanningsvalg) blant etterkommere av innvandrere fra Vietnam, Pakistan og India. Tidligere forskning viser at klassebakgrunn er av mindre betydning for utdanningsatferd blant etterkommere enn hos majoritetsbefolkningen. Det forstås som at klasse ikke fungerer på samme måte blant etterkommere, og at tradisjonelle forklaringsmodeller kommer til kort. På utdanningsfeltet har dette framstått som en sosiologisk gåte, og avhandlingen er et bidrag for å løse denne gåten. Hovedargumentet i avhandlingen er at etnisk kapital og subkulturelle kapitalformer er viktig for å forstå utdanningsatferd blant etterkommere, og at kulturelle praksiser og rasjonelle vurderinger knyttet til disse kapitalformene viser hvorfor tradisjonelle ulikhetsforklaringer ikke strekker til.

Avhandlingen består av fire artikler. Den første artikkelen viser ved bruk av registerdata at foreldrenes utdanningsnivå ikke kan forklare det relativt høye prestasjonsnivået blant etterkommere av vietnamesiske innvandrere, og at foreldrenes utdanning betyr mindre enn blant unge med norske foreldre. den andre artikkelen, som tar utgangspunkt i 23 intervjuer med etterkommere av innvandrere fra India eller Pakistan, undersøkes hvorfor det er viktig for de unge å innfri foreldrenes utdanningsønsker. Hensikten med den tredje artikkelen er å vise hvordan ulikhetsdimensjoner i det etniske nettverket kan utgjøre en supplerende forklaring til vektleggingen av klassebakgrunn og sosial kapital i studier av utdanningsatferd blant etterkommere av innvandrere. I den fjerde artikkelen undersøker forfatteren hvilke kostnader etnisk kapital kan ha. Artikkelen baserer seg på dybdeintervjuer med unge voksne etterkommere av innvandrere fra India og Pakistan og minoritetsrådgivere i den videregående skole.

Avhandling kan leses i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |