Hopp til innhold

Dette rives mest av hylla

Vi har hentet ut statistikk for utlån fra biblioteket i perioden august 2013 til juni 2014. Hva låner studentene? Hva leser de ansatte i etaten og de ansatte ved PHS?

Pensum på topp

Det er pensumbøkene som lånes ut hyppigst. Boka Kriminalteknikk: Første enhet på åstedet er lånt ut hele 93 ganger.

Topp 5 utlånte titler:

 1. Kriminalteknikk
 2. Kommunikasjon og konflikthåndtering
 3. I forkant
 4. Vitenskapsteori for politiet
 5. Treningslære

Det leses lite engelske bøker blant våre lånere, vi må ned til plass nummer 82 før vi finner første engelske bok som er Raising the bar. Av de 100 bøkene på listen er det bare to engelske bøker.

Denne trendene ser vi også igjen hos studentene:

 Topp 5 studenter:

 1. I forkant
 2. Treningslære
 3. Kriminalteknikk
 4. Politirett
 5. Etik for politifolk

Av engelske bøker finner vi Raising the bar og Making public places safer, henholdsvis nummer 79 og 94 på utlånslista.

 Mer skjønnlitteratur og filmer

Ser vi på brukergruppen ansatte ved PHS er dette topp 10:

 1. Det kvalitative forskningsintervju
 2. Vitenskapsteori for politiet
 3. Psykologi i operativ tjeneste
 4. Brottet, straffet och polisen i den europeiska rettsutvecklingen
 5. Politi
 6. Og fjellene ga gjenlyd
 7. Deltagende observasjon
 8. St.meldinger
 9. Police and policing
 10. Marco-effekten
   

Det er mer utlån av skjønnlitteratur og filmer, i tillegg til faglitteratur. De mest sette filmene er Jakten og Homeland (sesong 1).

 Utlån til ansatte i etaten

 Topp 5 ansatt i politietaten:

 1. Forebygging av terrorisme og annen kriminalitet
 2. Som siste utvei
 3. Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere
 4. Feedback
 5. Motivasjon i praksis

Utlån til ansatte i etaten økte med 41 % i 2013. Vi ser at de låner faglitteratur til etter- og videreutdanning og annen relevant faglitteratur.

Publisert: - Sist oppdatert: |