Hopp til innhold

Nytt tidsskrift: Nordisk politiforskning

Open access tidsskriftet «Nordisk politiforskning» har som mål å presentere ny kunnskap og forskning innen politiforskning, politivitenskap og polisiær virksomhet (policing) i de nordiske landene.
Tidsskriftets hovedformål er å medvirke til utviklingen av fagfeltet politiforskning, samt spredningen av relevant forskning innen akademia, blant praktikere, ledere, i utdanningssystemet, myndighetene og media. Tidsskriftet skal ha en uavhengig kritisk rolle i fagutviklingen og tar sikte på å styrke fagfeltets akademiske kvalitet, samt publisere artikler av praktikere som utfører forskning på eget felt.

Tidsskriftets målgruppe er primært forskere, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, praktikere, politiets ledelse, media og politiske myndigheter, især innen justissektoren.

Tidsskriftet skal publisere artikler på norsk, dansk, svensk og engelsk. Tidsskriftet eies av Politihøgskolen, og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget.

Åpent for alle
Alt innhold i tidsskriftet er åpent tilgjengelig for alle (open access) og artiklene publiseres iht. åndsverkloven og Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift (Hentet fra Idunn.no).

Redaktører for tidsskriftet er Paul Larsson (Politihøgskolen), Rolf Granèr (Linnéuniversitetet i Växjö), Lars Holmberg (Universitetet i Aalborg) og Brita Bjørkelo (Politihøgskolen).

Publisert: - Sist oppdatert: |