Hopp til innhold

Ny artikkel av Heidi Fischer Bjelland

Heidi Fischer Bjelland (PHS) har publisert en artikkel i siste utgave av
«Sosiologisk tidsskrift». Artikkelen er skrevet i samarbeid med Gunn Elisabeth Birkelund (UiO), Jon Rogstad (Fafo, NTNU), Kristian Heggebø (HiOA) og Tove Mogstad Aspøy (Fafo).

Sammendrag:

Ved hjelp av randomiserte felteksperiment undersøkes utbredelsen av diskriminering i arbeidsmarkedet i fire byer: Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Felteksperimentene er basert på likelydende jobbsøknader med typisk pakistansk og typisk norsk navn, og responsen fra arbeidsgiverne dokumenterer systematisk forskjellsbehandling i favør av søkere med norsk navn, men forskjellene er mindre enn en tidligere norsk studie fant. I motsetning til vår utgangshypotese fant vi noe mindre diskriminering i Stavanger, Bergen og Trondheim enn i Oslo, men forskjellen er relativt liten og ikke statistisk signifikant.

Hele artikkelen finner du i Idunn (må være på PHS-nettet eller VPN).

Publisert: - Sist oppdatert: |