Hopp til innhold

Rapport om kriminalitet i arbeidsmarkedet

BIDRAG: Rapporten skal være et viktig bidrag for økt innsikt mot kriminalitet i arbeidsmarkedet.
På oppdrag fra Politidirektoratet har Kripos ledet arbeidet med å utarbeide rapporten Arbeidskriminalitet i Norge.

Arbeidsmarkedskriminalitet har vokst frem som en utfordring i det norske samfunnet. Denne kriminaliteten må forebygges og bekjempes. Den undergraver blant annet sentrale velferdsordninger og bidrar til å utkonkurrere lovlydige virksomheter. Konsekvensene på lang sikt kan i verste fall være at vi i Norge vil mangle lovlydige virksomheter til å utføre større og mindre oppdrag for private og det offentlige. Dette kan skape en situasjon der hele bransjer, eksempelvis innen bygg- og anleggsbransjen, kontrolleres av kriminelle aktører.

Rapporten gir økt kunnskap om nye ulike typer kriminalitet og utfordringer som gir grunn til bekymring i det norske samfunnet, inkludert grov utnyttelse av mennesker.

Du kan lese hele rapporten her.

Publisert: - Sist oppdatert: |