Hopp til innhold

Februar

PIA stengt til tirsdag klokka 07.00

På grunn av lansering av ny versjon av vårt digitale arkiv, PIA, vil arkivet være stengt frem til 4. mars. Det vil også ta noe tid i ettertid før vi får på plass alle lokale tilpasninger.
Bilde av forsiden til rapporten.

Ny rapport fra PHS Forskning

Rapporten er en delrapport i «Etterforskningsprosjektet» og er skrevet av Johannes Knutsson (PHS).
Hylle med bøker

Ny utstilling: Statistikk

Førsteamanuensis Silje Bringsrud Fekjær gir deg sine tips til bøker om emnet statistikk.

Problemer med «Min side»

Det er i øyeblikket problem med «Min side» i Bibsys, så de kan verken få oversikt over lån eller fornye lån. Bibsys jobbar med å løyse problemet. I mellomtida er det berre å ta kontakt dersom de har behov for å forlenge lånetida eller anna.
Bilde av forsiden av rapporten

Ny rapport fra PHS Forskning

Rapporten «Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen» presenterer en evaluering av DNA-reformen utført på oppdrag fra Politidirektoratet av Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell ved Politihøgskolens forkningsavdeling.