Hopp til innhold

Februar

Bilde av forsiden til rapporten.

Ny rapport fra PHS Forskning

Rapporten er en delrapport i «Etterforskningsprosjektet» og er skrevet av Johannes Knutsson (PHS).
Bilde av forsiden av rapporten

Ny rapport fra PHS Forskning

Rapporten «Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen» presenterer en evaluering av DNA-reformen utført på oppdrag fra Politidirektoratet av Johanne Yttri Dahl og Heidi Mork Lomell ved Politihøgskolens forkningsavdeling.