Hopp til innhold

En voldsom maktbalanse? : en studie av relativ makt og forekomst av partnervold

Heidi Fischer Bjelland har publisert artikkelen «»En voldsom maktbalanse? : en studie av relativ makt og forekomst av partnervold i siste utgave av Sosiologisk Tidsskrift.

Studien undersøker sammenhengen mellom partneres relative maktforhold og utøvelse av partnervold. Maktbalansen i parforholdene defineres gjennom partneres relative utdannings- og inntektsnivå. Jeg skiller mellom tre typer partnervold: fysisk makt- eller voldsbruk, psykisk vold og både fysisk og psykisk vold. Studien viser at partneres maktforhold har liten betydning for hvorvidt det utøves utelukkende fysisk vold. Derimot øker risikoen for å utsettes for utelukkende psykisk vold hvis egen inntekt eller utdanning overstiger partners. Relativ makt har betydning for kvinners, men ikke for menns erfaringer med både fysisk og psykisk partnervold. Kvinner med høyere inntekt eller utdanning enn partner har en forhøyet risiko for å utsettes for denne typen partnervold.

Artikkelen kan du lese i PIA:

Bjelland, H. F. (2014). En voldsom maktbalanse? : en studie av relativ makt og forekomst av partnervold. Sosiologisk Tidsskrift, 22(1), 51-74.

Publisert: - Sist oppdatert: |