Hopp til innhold

Uniped - nå et Open Acess tidsskrift

Uniped - Tidsskrift for universitets- og høgskolepedaogikk er nå et OA-tidsskrift, dvs at du kan lese alt inneholdet gratis på nettet.

Unipeds mål er å bidra til fagdebatten om studiekvalitet, læring og undervisning ved universiteter og høyskoler. Uniped ønsker at det skal være stor bredde over innholdet i tidsskriftet og publiserer artikler som er fagfellevurdert (peer refereed) av forskere utenfor redaksjonen, samt reportasjer, intervjuer, bokmeldinger og annet aktuellt stoff av interesse for leserne, som magasinartikler.

Fra nr 3(2012) er Uniped tilgjengelig på nettsiden unipedtidsskrift.net

Publisert: - Sist oppdatert: |