Hopp til innhold

Nye bøker - Oktober 2014

NYE BØKER: Påfyll i hyllene, sjå kva bøker vi har kjøpt denne månaden.
Til dykk, frå biblioteket! Sjå kva vi har kjøpt inn i oktober:

1. Applied police research

2. Applying complexity theory

3. Apuzzo, Matt: Enemies within

4. Barnevernets undersøkelse

5. Bonk, Curtis Jay: The Handbook of blended learning

6. Busch, Tor: Ledelse, kultur og verdier

7. Clinical forensic medicine

8. Current controversies on family violence

9. Ekeland, Tor-Johan: Konflikt og konfliktforståelse

10. Feedback in higher and professional education

11. Fitzgerald, Jack: Statistics for criminal justice and criminology in practic

12. Forensic DNA analysis

13. Fredwall, Terje E.: Murer og moral

14. Goss, Ryan: Criminal fair trial rights

15. Gå på pengarna! (Vol. 2014:10 av: BRÅ-rapport (Brottsförebyggande rådet : trykt utg.)

16. Harding, Simon: Unleashed

17. Hewitt, Sandra K.: Assessing allegations of sexual abuse in preschool childre

18. International handbook on whistleblowing research

19. Jakobsen, Janne: Børn af fængslede

20. Liberal criminal theory

21. Lunde, Ivar Konrad: Praktisk krise- og beredskapsledelse

22. Lundeberg, Ingrid Rindal: Tvang i rusfeltet

23. Martellozzo, Elena: Online child sexual abuse

24. Masculinities in the criminological field

25. Myhrer, Tor-Geir: Som siste utvei

26. Pacansky-Brock, Michelle: Best practices for teaching with emerging technologies

27. Psychology and law

28. Raundalen, Magne: Jeg vil heller dø enn å begynne med narkotika

29. Ravatn, Agnes: Operasjon sjølvdisiplin

30. Ringom, Bjørn: Lær å lære

31. Schwebs, Ture: Media i samfunnet

32. Seksuelle overgrep mot barn

33. Social media, politics and the state

34. Straff og rett

35. Sverdrup, Sidsel: Evaluering

36. Wallin, Lisa: Politikernas trygghetsundersökning 2013

37. Wittman, Robert K.: Priceless

38. Writing mysteries

39. Yar, Majid: Crime, deviance and doping

40. Aas, Geir: Politiutøveres syn på politiutdanningen

41. Aasland, Margrete Wiede: -si det til noen-

 

 

Publisert: - Sist oppdatert: |