Hopp til innhold

oktober

Perceptions of interprofessional collaboration

Jon Strype, Helene O. I. Gundhus, Marit Egge (alle frå PHS) og Atle Ødegård (frå Høgskulen i Molde/Universitetet i Stavanger) har publisert ein artikkel i tidsskriftet «Professions and Professionalism».

Ledelse av mangfold i politiet

Brita Bjørkelo (PHS) og Hege Høivik Bye (UiB) publiserte i 2013 artikkelen «Ledelse av mangfold i politiet» i Lensmannsbladet. Artikkelen kan nå leses i PIA.

Bokkapittel av Brita Bjørkelo

Brita Bjørkelo (frå PHS) og Hege Høivik Bye (frå UiB) har skreve eit kapittel i boka «International handbook on whistleblowing research» av A. J. Brown, D. Lewis, R. Moberly & W. Vandekerckhove.