Hopp til innhold

Ledelse av mangfold i politiet

FOKUS PÅ MANGFOLD: Brita Bjørkelo og Hege Høivik Bye presenterer funn fra en undersøkelse av hvordan politistudenter med flerkulturell bakgrunn tilpasser seg studiemiljøet.
Brita Bjørkelo (PHS) og Hege Høivik Bye (UiB) publiserte i 2013 artikkelen «Ledelse av mangfold i politiet» i Lensmannsbladet. Artikkelen kan nå leses i PIA.

Sammendrag:

Siden mangfoldsåret 2008 har politiet arbeidet med «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten» (Politidirektoratet, 2008). Som den første sentrale strategiske plan i politiet som dekker hele mangfoldsbegrepet er hensikten å arbeide målrettet og systematisert. Strategien er å integrere mangfold som en naturlig del av den ordinære virksomheten. På vei inn i det siste året for mangfoldsplanens virketid vil vi i den artikkelen fokusere på kulturelt mangfold i politiet. For å gi noen innspill til ledelse av mangfold i politiet i praksis vil vi knytte en modell for akkulturasjon sammen med funn fra en undersøkelse av hvordan politistudenter med flerkulturell bakgrunn tilpasser seg studiemiljøet.

Hele artikkelen kan du lese i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |