Hopp til innhold

Artikkel av Vestby publisert i PIA

Annette Vestby sin artikkel «Politi og mening» - publisert i Materialisten i nr. 3, 2014 – kan nå leses i fulltekst i PIA

Sammendrag:

Politianalysen (NOU 2013: 9) foreslår å redusere antall tjenestesteder fra 354 til 210. Dette er ikke første gang politi- og lensmannsetaten står overfor en strukturreform (se St.meld. nr. 22 2001). Interessen for politistoff i media er i utgangspunktet stor, og dette gjelder også saker som handler om organiseringen av politiet selv. Innbyggernes forventninger til, og forestillinger om politiet er sammensatte, og politiets rolle er kompleks. Til tross for mangfoldet i oppgaver og metoder står kriminalitetskontrollen sentralt i slike forestillinger. Selv om bilder av politiet som kriminalitetsbekjempere tar mye av oppmerksomheten, argumenterer denne artikkelen for at den som bruker kriminalitetsbekjempelse som prioritert målestokk eller eksistensberettigelse for politiet står i fare for å kaste barnet ut med badevannet.

Hele artikkelen kan nå leses i PIA

Publisert: - Sist oppdatert: |