Hopp til innhold

juni

Ny rapport frå PHS Forskning

Rapporten har tittel «Sikring av sentrale myndighetsinstitusjoner i et utvalg land: Rollefordeling mellom politi og annet sikkerhetspersonell i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige».

Ny rapport frå PHS Forskning

Rapporten har tittel «Forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus» og er skrive av Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik.
Bilde fra operasjonssentralen

Ny masteroppgåve frå PHS

Vi gratulerar Lars Lindén med mastergrad i politivitenskap. Avhandlinga har tittel «Sikkerhetsrådgivning: Norske myndigheters sikkerhetsrådgivning overfor store norske bedrifter med virksomhet i utlandet».