Hopp til innhold

Dette tenker politistudentar om fast væpning

Bilde av Silje Fekjær og Jon strype
VÆPNING: Silje Fekjær og Jon Strype med aktuell artikkel.
Silje Fekjær og Jon Strype har skrevet artikkelen «Norwegian police students' attitudes towards armament» i tidsskriftet «International Journal of Police Science & Management».

Her undersøker dei kva norske politistudentar tenker om fast væpning av norsk politi, samstundes som dei undersøker om kjønn, utdanningsbakgrunn, karriereplanar og haldningar til politirollen, påverkar desse haldningane.

Studien viser at om lag ein tredel av studentane er positive til væpning av norsk politi, mens ein tredel er negative, og at siste delen ikkje har gjort seg opp ein meining om spørsmålet.

Les meir i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |