Hopp til innhold

Verdibevisst politiledelse

Tania Randby Garthus har skrevet artikkel om politilederes verditenkning i Nordisk Politiforskning med tittelen: «Verdibevisst politiledelse: En analyse av politileders verditenkning i et verdibasert ledelsesperspektiv»

Sammendrag:

Artikkelen søker å belyse hvordan man kan forstå og analysere verdiene som opererer i politiorganisasjonen. Med utgangspunkt i noen politilederes verditenkning blir deres verdier knyttet opp mot sentrale begrep innenfor ledelsesverktøyet verdibasert ledelse. På denne måten synliggjør artikkelen hvordan bevisstgjøring på verdier kan skje. Gjennom større kunnskap om verdienes betydning og hvordan de er organisert, vil ledere kunne bli bevisste på hvilke verdier som er styrende i organisasjonen, hvilke verdier som står over andre verdier, og om verdiene i kulturen samsvarer med organisasjonsverdiene. Ledere vil også kunne bli bevisst på egne verdier, hvilke verdier som bør endres, og hvilken betydning verdier har for lederrollen.

Les artikkelen i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |