Hopp til innhold

Ny bok: «Bevis i straffesaker»

Politioverbetjent Ellen Hamremoen, Asbjørn Rachlew Oslo pd og professor Inger Marie Sunde. Politioverbetjent Ivar Fahsing var ikke til stede da bildet ble tatt.
TRE AV FORFATTERNE SAMLET: Politioverbetjent Ellen Hamremoen (t.v), Asbjørn Rachlew Oslo pd og professor Inger Marie Sunde. Politioverbetjent Ivar Fahsing var ikke til stede da bildet ble tatt.
Endelig har boken «Bevis i straffesaker» blitt lansert, og tre ansatte ved PHS har bidratt med innhold.

Ellen Hamremoen som er politioverbetjent og faglærer, har skrevet et kapittel som omhandler bevissikring og åstedsundersøkelse. Politioverbetjent Ivar Fahsing er medforfatter av et kapittel om bevissikring og avhør sammen med Asbjørn Rachlew fra Oslo Politidistrikt, mens professor Inger Marie Sunde ved Forskningsavdelingen har bidratt med et kapittel om databevis. Boken tar for seg norsk bevisteori, bevissikring, bevisføring, bevisbedømmelse og særlige bevismidler.

Mer om innholdet
Hamremoens kapittel «Politiets åstedsundersøkelse» ser på det kriminaltekniske arbeidet på et åsted. Det dreier seg om åstedsmetodikk, åstedsforståelse og åstedsdisiplin, dokumentasjon og sporsikring av overflatespor, fingeravtrykk, biologiske spor, mikrospor og behandling av skytevåpen på åstedet.

I kapittelet «Politiavhøret» viser Asbjørn Rachlew og Ivar Fahsing at en mer evidensbasert tilnærming til kunnskapstilegnelse har ført til betydelige endringer i politiavhørsmetoder over tid. Forfatterne argumenterer for at en metode som går ut på å identifisere og teste ulike hypoteser, bør prege politiavhøret.

Inger Marie Sunde sitt kapittel «Databevis» drøfter rekkevidden av ransakings- og beslagsretten for data som befinner seg på tilgjengelige lagringsmedier. Kapitlet illustrerer hvordan samfunnsutviklingen, og i dette tilfellet særlig utviklingen av ulike lagringsmedier for dokumenter, kan vanskeliggjøre identifikasjon og sikring av originale opplysninger og kan skape et behov for å involvere retten i nye prosedyrer for bevissikring.

Formål og hensikt
- Et av formålene med boken er å gi en samlet oversikt over bevisvurdering ved å belyse sentrale prinsipper og utviklingstrekk innen de ulike delområdene boken dekker, fortalte Ivar Fahsing i forbindelse med oppstarten av bokprosjektet.

- Redaksjonen og Gyldendal ser for seg at den bør legges opp som pensum ved aktuelle læresteder. Store deler av boken er relevant for Politihøgskolen, og redaksjonen satser på at det blir et standardverk. Lærekreftene innen etterforsking ved Politihøgskolen bør i hvert fall kjenne til verket, la Inger Marie Sunde til.

Foreløpig er kapittelet til Ellen Hamremoen: «Politiets åstedsundersøkelse» pensum for B3, men man ser for seg at også flere kapitler kan være aktuelle som pensum fra neste studieår.

Boken kan lånes på biblioteket.

Publisert: - Sist oppdatert: |