Hopp til innhold

Ny revidert utgave av «Politirapport» klar for utlån

Bilde av boken Politirapport
Ny revidert utgave av «Politirapport» klar for utlån.
Ny straffelov krever oppdatert pensumlitteratur.

Ole Thomas Bjerknes har oppdatert pensumboken «Politirapport» med en 4. utgave. Denne er klar for utlån i biblioteket, og er pensum for B1.

I forbindelse med iverksetting av ny straffelov i oktober 2015 var det nødvendig med en oppdatert utgave av «Politirapport». Andre nye lover som politiregisterloven, vergemålsloven og endringer i straffeprosessloven er inkludert der det er aktuelt.

Boken finner du i ORIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |