Hopp til innhold

april

Bilde av Morten Holmboe

Fersk ytring frå Morten Holmboe

Morten Holmboe har skrive ein artikkel i nyaste nummer av «Tidsskrift for Strafferett» med tittel: «Ytring: Om «samfunnsnyttige oppgaver» i ungdomsplaner. Behov for reform?»

Ny artikkel fra Steinar Fredriksen i PIA

Steinar Fredriksen har skrevet artikkelen «Polititjenestepersoners og privatpersoners adgang til å benytte straffeprosessuelle tvangsmidler» i Tidsskrift for strafferett. Artikkelen kan du lese i fulltekst i PIA.