Hopp til innhold

Hvem er ISIL og hvordan bruker de sosiale medier?

Bilde av politiemblembet
NY MASTER: «Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) og sosiale medier»
Lena Helena Dalen har skrevet masteroppgave med tittel: «Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) og sosiale medier». Vi gratulerer henne med mastergrad i politivitenskap!

Sammendrag:

Hovedtemaet i oppgaven er terrororganisasjonen Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) og deres bruk av sosiale medier. I tillegg redegjøres det for hvem ISIL er, hvordan organisasjonen oppsto i sin nåværende form, og hvordan den opererer. ISIL har en godt utbygget kommunikasjonsenhet, som drives av profesjonelle medarbeidere. De har en egen kommunikasjonsstrategi som de følger opp i praksis med mye bruk av film og bilder - blant annet via sosiale medier. Satsning på sosiale medier er sammensatt. Den dreier seg på den ene siden om å kommunisere en visjon om kalifatet og maktposisjonering, på den andre siden om rekruttering og å spre frykt, propaganda og provokasjon. Kjerneområdene til ISIL er i Syria og Irak, men deres virksomhet påvirker samfunnet både lokalt i kjerneområdene og i verdenssamfunnet. To av de største følgene er flyktningestrømmen til andre deler av verden, spesielt Europa, samt rekruttering av fremmedkrigere. I oppgaven ser forfatteren nærmere på hvordan disse to forholdene påvirker det norske samfunnet. Det økte antall flyktninger og asylsøkere som har kommet til Norge i løpet av 2015 har medført utfordringer knyttet til blant annet registrering av asylsøkere, kontroll over yttergrensen for Schengen-området i nord, mottak, enslige mindreårige, helsetilbud, språktrening og tolketilbud. Rekruttering av fremmedkrigere og økning av ekstremisme har ført til at regjerningen har utarbeidet en egen handlingsplan for dette, som følges opp innen mange ulike departement. Tilstrømning av nye fremmedkrigere tyder på en langvarig konflikt i kjerneområdene, og det finnes ingen enkelt løsning på utfordringene.

Les oppgaven i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |