Hopp til innhold

Bokomtale: Kommentarbok til offentleglova

Bilde av fremsiden av boken: Kommentarbok til offentleglova
BOKOMTALE: Morten Holmboe har anmeldt Nils E. Øys «Kommentarbok til offentleglova»
Er du interessert i å lære mer om offentleglova og prinsippa som ligg til grunn for den? Morten Holmboe har anmeldt Nils E. Øys «Kommentarbok til offentleglova» Du kan lese bokomtalen i PIA og låne boka i biblioteket.

Retten til å få vite

«Retten til å få vite er en fundamental rett i et demokratisk samfunn og står sentralt i det vi kaller informasjonsfrihet.» skriver forfatteren i bokens forord.
Morten Holmboe ved PHS har anmeldt Nils E. Øys «Kommentarbok til offentleglova» som kom ut på Cappelen Damm i 2015, i siste nummer av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab som blir utgitt av De Nordiske Kriminalistforeninger.

Holmboe anbefaler:

«Boken gir en god oversikt over offentleglova og prinsippene bak den, og mange praktiske tips om hvordan man kan bruke loven best mulig. Den er et verdifullt tilskudd til litteraturen, og et viktig hjelpemiddel til å få folk til å bruke offentleglova mer.»

Fra forlaget kan vi lese:
«Med overbevisende innsikt i og kunnskap om offentleglova, hva den handler om og hvordan den skal tolkes, leverer Nils E. Øy en viktig kommentarbok om praktisk bruk av loven. Boken henvender seg til alle som ønsker innsyn i offentlig virksomhet, og også til dem som skal ta stilling til krav om innsyn.
Boken er spesielt viktig for journalister, som ofte kommer ut for saker de trenger innsyn i og der kunnskap om offentleglova er avgjørende for jobben som skal gjøres. Tolkningen av lovene blir underbygget av en rekke konkrete kommentarer og avgjørelser fra Sivilombudsmannen, fylkesmenn, departementer og andre.
I tillegg til selve offentleglova med forskrifter inneholder boken en oversikt over innsynsretter i andre lover og rett til innsyn i privat virksomhet. Alt supplert av et detaljert og fyldig stikkordregister.»

Boka kan du låne i biblioteket og bokanmeldelsen kan du lese i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |