Hopp til innhold

Det grønne skiftet

Bilde av Trond Myklebust
AKTUELL: Trond Myklebust er aktuell med ny bok om kommunikasjon i etterforskning og rettsapparatet. Foto: G.E. Schjelderup
Trond Myklebust er aktuell med ny bok om kommunikasjon i etterforskning og rettsapparatet. Vi gratulerer med utgivelsen!

Samarbeid mellom fagområder

I den helt ferske, og grønne boken «Communication in investigative and legal contexts : integrated approaches from forensic psychology, linguistics and law enforcements» som vår egen Trond Myklebust har vært medredaktør og -forfatter av, får leseren for første gang en samling tekster skrevet av psykologer, språkvitere og ledende personer fra politifaget som tar for seg hvordan man best mulig kan stille spørsmål og drive effektiv kommunikasjon i en rettslig kontekst.

Hvor viktig er kroppsspråket i et avhør?

I boken kan man lese hvordan kommunisere best mulig i avhør og samtaler av fornærmede, vitner og mistenkte, samt kommunikasjon i rettsapparatet. Hvor viktig er egentlig kroppsspråket kontra hva den avhørte faktisk sier, når man forsøker å finne ut om den mistenkte snakker sant? Dette kan man lese om i kapittelet med navn «Verbal Lie Detection».

Ulike fagfelt og «best practice»

Ved å inkludere ressurspersoner fra de forskjellige fagfeltene psykologi, språkvitenskap og politifag fra hele verden, ønsker boken å samle kunnskapen fra de ulike feltene, og bygge broer mellom fagfeltene gjennom fokus på «best practice». Boken forsøker også å se fremover innen fagområdene. Hvor går veien videre?

Internasjonalt samarbeid

Utgivelsen er et resultat av bidrag fra det solide fagmiljøet og internasjonale samarbeidet til International Investigative Interviewing Research Group(iIIRG) som Myklebust og PHS er en del av. iIIRG er et verdensomspennende nettverk innen avhør og avhørsmetodikk. Det er også involvert personer fra utdanningsinstitusjoner i Newcastle og London som PHS samarbeider med.

Ivar Fahsing har bidratt som medforfatter på kapitelet med navn «Interviewing suspected offenders» , og den tidligere PHS-ansatte Ole André Bråten har også vært involvert i utgivelsen.

Les mer om Trond Myklebust.

Lån boken fra oss.

Publisert: - Sist oppdatert: |