Hopp til innhold

Tal, statistikk og analysar frå politiet

Bilde av datamaskin
TAL OG STATISTIKK:Vil du halda deg oppdatert?
Treng du oppdaterte tal og statistikk til bacheloroppgåva?
Her finn du tal, statistikk og analysar frå politiet i 2015:

Drapsoversikt 2015:

«Det var 22 drapssaker med 23 ofre i 2015. Ti av sakene er partnerdrap eller ekspartnerdrap. Det tilsvarer 43 % av alle drap i 2015. 20 av de 23 ofrene hadde en relasjon til gjerningsmannen. Kniv er det mest brukte drapsvåpenet (10 saker), og i nesten halvparten av sakene er krangel bakgrunnen for drapet (12 saker).»

Narkotikastatistikk 2015:

«Ecstasy har igjen inntatt det norske narkotikamarkedet. Antallet beslag er tilbake på samme nivå som i 2002, da MDMA-beslagene var på sitt høyeste.»

Innbyggerundersøkelsen 2015:

«Politiet opprettholder sin tillit blant innbyggerne i Norge. En fersk undersøkelse viser at 80 prosent har tillit til politiet. Av de som har vært i kontakt med politiet svarer 79 prosent at de var meget eller ganske fornøyde med kontakten med politiet.»

Politiets omverdensanalyse 2015:

«Politiets omverdensanalyse for 2015 viser at utfordringsbildet for norsk politi er sammensatt og krevende. Etaten står overfor en rekke krevende oppgaver og mer grenseoverskridende kriminalitet stiller krav til politiets evne til å tilpasse seg et stadig endret trusselbilde. Samtidig ser vi at teknologisk utvikling og samfunnsendringer er tett sammenvevd og den teknologiske utviklingen forsterker utfordringene.»

Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling 2015:

«352.000 lovbrudd ble anmeldt i 2015, viser tall fra Politidirektoratet. Sammenlignet med 2014 er dette en nedgang på ca 5,5 prosent. Det utgjør litt over 20.000 anmeldelser.»

Publisert: - Sist oppdatert: |