Hopp til innhold

juni

Å beherske juridisk metode

I rapporten «Å beherske juridisk metode» ser Frederik Barth blant annet på hvordan namsmannfullmektiger med noen unntak, baserer seg på sin egen forståelse av rettsregelen som gjelder, og at dette kan utgjøre en rettssikkerhetsrisiko.
Helene I. O. Gundhus

Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll

Professor ved Politihøgskolen Helene O. I. Gundhus har skrevet artikkelen «Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll» i siste nummer av «Sosiologi i dag».