Hopp til innhold

Fengsel eller fridom?

Bilde av Morten Holmboe
NY ARTIKKEL: Fengsel eller frihet: Noe om reaksjonsvalg i norsk strafferett.
Morten Holmboe har skrive ein artikkel i nyaste nummer av «Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab» med tittel: «Fengsel eller frihet: Noe om reaksjonsvalg i norsk strafferett»

Samandrag:

« “Hvorfor straffer vi?” er et grunnleggende spørsmål. I forarbeidene til straffeloven av 2005 uttales det at man ikke straffer for å gjengjelde handlinger, men for å avverge fremtidig kriminalitet og sikre den sosiale ro i befolkningen. Særlig allmennprevensjonen løftes ofte fram, men denne kan bety flere ting: At potensielle lovbrytere avskrekkes, at straffen fører til en «vanemessig lovlydighet» og til at folk flest føler seg trygge. En henvisning til «allmennprevensjonen» sier derfor lite om hva slags konsekvens en streng straff vil få. I artikkelen drøfter forfatteren noen sider ved lovgiverens konkrete valg av strafferettslige regler (Se fullstendig sammendrag i artikkelen).»

Heile artikkelen les du i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |