Hopp til innhold

Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll

Helene I. O. Gundhus
NY ARTIKKEL: Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll
Professor ved Politihøgskolen Helene O. I. Gundhus har skrevet artikkelen «Å målstyre skjønnsutøvelse: Profesjonalisering av politiets utlendingskontroll» i siste nummer av «Sosiologi i dag».

Sammendrag:

Basert på kvalitative intervjuer med 63 ansatte i politiet utforsker artikkelen hva migrasjon betyr for profesjonalisering av politiet. To politioppgaver peker seg ut: kontroll av identitet og uttransportering av personer som ikke har oppholdstillatelse. Retur av utenlandske statsborgere har de siste årene stått høyt på den politiske agendaen, både som innvandringsregulerende og kriminalitetsbekjempende virkemiddel. Mål- og resultatstyring preger praksisen, noe som skaper spenninger mellom profesjonens autonomi og styring.

Med dette som bakgrunn, utforsker artikkelen skjønnsutøvelse i denne type oppgaver. Spørsmålet som belyses er hvordan skjønn utøves og ansvarliggjøres og hva det forteller om bruk av profesjonalisering som strategi. Funnene viser at oppgaver som identitetskontroll og sambruk av utlendingskontroll og strafferett, krever utstrakt skjønnsutøvelse, og det er mange kilder til ubestemthet som skjønnet kan fylle. Målstyring og opplæring tas i bruk for å ansvarliggjøre skjønnsutøvelse. En aktiv profesjonaliseringsstrategi skal høyne kompetansen og gi status til det som oppfattes som et underprioritert utdanningsfelt. Profesjonaliseringsprosjektet kobler styring av politiets utlendingskontroll til målet om effektiv kriminalitetsbekjempelse og samfunnssikkerhet. Det handler dermed om å øke kontroll over skjønnsutøvelsen framfor å tilrettelegge for autonomi.

Prosjektet appellerer til effektivitet, kontroll og kompetanse, mens problematiske aspekter ved politiets migrasjonskontroll, som diskriminering og vilkårlighet i identitetsprofilering og regelbruk, i mindre grad er til stede.

Artikkelen leser du i PIA.

Les mer om Helene O. I. Gundhus på hennes faglige profil.

Publisert: - Sist oppdatert: |