Hopp til innhold

Ei opplyst samtale

Bilete av Morten Holmboe
PUBLISERT ARTIKKEL: I siste utgåve av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab finn du eit bidrag frå Morten Holmboe.
Morten Holmboe har skrive artikkelen «En opplyst samtale : Om rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken». Korleis kan rettsvitskapen bidra til at den offentlege samtala kring kriminalpolitikk blir opplyst?, spør Holmboe.

Samandrag:

«Hva er rettsvitenskapens oppgaver i kriminalpolitikken? Kriminalpolitikk utøves og forvaltes både av politiske organer, domstolene og forvaltningen. Rettsforskere har ingen grunn til å avstå fra å ytre seg om partipolitisk omstridte spørsmål, men må se til at deres analyser ikke påvirkes av om de ellers er enige eller uenige med den sittende regjering. Den akademiske frihet er en plikt til å ytre seg om det man har funnet ut ved sin forskning. Rettsvitenskapens fremste oppgave er å bidra til en opplyst offentlig samtale».

Artikkelen les du i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |